Izložba „ZNAKOVLJE 125. BRIGADE HV Novska – HRVATSKI RATNI PLAKATI 1991- 1995“

Izložba „ZNAKOVLJE 125. BRIGADE HV Novska – HRVATSKI RATNI PLAKATI 1991- 1995“
Izložba „ZNAKOVLJE 125. BRIGADE HV Novska – HRVATSKI RATNI PLAKATI 1991- 1995“

Predstavljeni plakati nastali su u Hrvatskoj, u ratnom razdoblju 1991. do 1995., a njihov odabir slijedi koncepciju osnovanu na tezi o ratu kao sveobuhvatnoj društvenoj pojavi, odnosno međupovezanosti rata i društva, kao i teza o plakatima kao zrcalu društvenih, gospodarskih, političkih i kulturnih zbivanja i međuodnosa.    Analizom plakata, u prvom redu sadržaju njihovih poruka – komu su upućene, koje se ciljeve želi ostvariti i u koje svrhe, provedena je njihova  tematska podjela.