/Dopunska izobrazba za uporabu pesticida/


Za sve one koji još nisu produžili svoju iskaznicu, POU Novska organizira još jedan termin za Dopunsku izobrazbu. Datum edukacije će se objaviti naknadno po formiranju grupe.

Dopunska izobrazba za uporabu pesticida

admin Author