Njegovatelj/ica

Osposobljavanje za njegovatelja/icu

POU Novska ima odobrenje Ministarstva za izvođenje novog programa osposobljavanja za njegovatelje/ice! Postanite konkurentni na tržištu rada u Hrvatskoj i zemljama Europske unije, educirajte se za obavljanje poslova njegovatelja/ice!

Za upis je dovoljna završena osnovna škola i navršenih 18 godina.

Za uspis potrebno :

1.  domovnica
2.  rodni list
3.  svjedodžba 8. razreda osnovne škole

Navedene dokumete pri upisu fotokopirati i dostaviti.