Komercijalist/ica

DOŠKOLAVANJE ZA STJECANJE  IV stupnja SSS

Za uspis potrebno :

1. domovnica
2. rodni list
3. svjedodžba svih razreda srednje škole

Navedene dokumete pri upisu fotokopirati i dostaviti


Navedeni program moguće je upisati poslije bilo koje trogodišnje srednje škole, ili nakon završena 3 razreda bilo koje četverogodišnje srednje škole.

Nastavni plan za srednju školu – KOMERCIJALIST