Voditelj/ica poljoprivrednog gospodarstva


poljoprivrednogospodarstvo

Voditelj poljoprivrednog gospodarstva je tečaj osposobljavanja namjenjen svim poljoprivrednicima početnicima, te onima koji posjeduju praktična znanja.

Ovim tečajem polaznici dobivaju i teoretska znanja kojima upotpunjuju svoju praksu. Osim svih grana poljoprivredne proizvodnje koje se  prolaze kroz ovaj tečaj, polaznici dobivaju znanja i iz knjigovodstvenih poslova koje su kao obiteljska poljoprivredna gospodarstva dužni voditi zbog zakona o porezu i drugih propisa.

Poseban naglasak se daje i u ekonomskom smislu. Za svakog polaznika se u razgovoru sa predavačem izrađuje analiza njegovog sadašnjeg gospodarstva te preračunava njegova dobit. Na osnovu toga mu se predlaže uvođenje novih tehnologija te kultura radi povećanja prihoda.

Za upis je dovoljna završena osnovna škola i navršenih 18 godina.

Potrebni dokumenti :
1.  rodni list
2.  svjedodžba zadnjeg završenog razreda