Dvorana i oprema

LOGO 2Kino dvorana Pučkog otvorenog učilišta Novska  u cijelosti je obnovljena, te je sada opremljena vrhunskom tehnikom za prikazivanje filmova, izvođenje kazališnih predstava, koncerata, konferencija, predavanja i ostalih sličnih multimedijalnih događanja.  Osim vrhunske tehničke opreme, dvorana je klimatizirana i opremljana sa 222 sjedeća mjesta.  Moderne kino stolice omogućuju udobno praćenje kulturnih i zabavnih događanja, ali  i prilagođavanje konferencijskim potrebama.