Plaćanje školarine

Od 01.siječnja 2014. svoju školarinu možete uplaćivati na novi žiro-račun:

HR4023400091829300005 i obavezno prilikom plaćanja navesti poziv na broj:
64 (model) 7730-28926- (OIB polaznika)

NAPOMENA: za uplate u FINI Novska nema provizije.