Uručene Svjedodžbe za uspješno obrazovanje odraslih

U Pučkom otvorenom učilištu Novska završila je školska godina za srednjoškolska obrazovanja odraslih.

Svjedodžbe o završnome radu primilo je osam komercijalista i šest kuharica.

Komercijalisti su se obrazovali za vlastite potrebe uz plaćanje školarine, a kuharice su  u  organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Novska i Općine Jasenovac, uspješno završile prekvalifikaciju za kuharice.  Polaznice su zaposlene na projektu „Radim, pomažem, učim“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Stručne predmete nastave u oba programa izvodila je Dijana Bogović Gulić, prof. i mentorica za izradu i obranu Završnog rada, a Svjedodžbe je uručila Valentina Opić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Novska.