Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje


Trajanje programa: 225 sati

Uvjeti upisa: Završena minimalno četverogodišnja srednja škola

Nakon uspješno završenog programa osposobljavanja polaznik stječe javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vještina/e koju polaznik usvaja programom:

1. razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga

2. odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi

3. pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti

4. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga

5. pratiti učinak oglašavanja

6. stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge

7. pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji

8. voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije

9. samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija.

Opis programa

Ovim programom polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za osmišljavanje marketinške komunikacije u cilju povećanja vidljivosti poslovanja i povezivanja s korisnicima kroz digitalne kanale. Uz navedeno, polaznici će moći procijeniti važnost sadržajnog (content) marketinga u cilju usmjeravanja ciljnoj publici te influencer marketinga kao jednog od oblika oglašavanja u marketinškoj komunikaciji.
Polaznicima će se omogućiti i stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu alata i tehnika digitalnog marketinga u svrhu kreiranja internetske marketinške kampanje. Završetkom programa polaznici će moći izabrati odgovarajuće alate i tehnike digitalnog marketinga pogodne za brendiranje i promociju u online okruženju. Korištenjem izabranih alata i tehnika za provedbu, praćenje i analizu internetskih marketinških aktivnosti, polaznici će moći upravljati provedbom internetske marketinške kampanje te će moći samostalno izraditi marketinšku kampanju korištenjem nekoliko različitih tehnika i alata digitalnog marketinga.