OBRAZOVANJE

Pučko otvoreno učilište Novska u svojoj ponudi ima razne programe doškolavanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja. Sve osnovne informacije o programima možete vidjeti ovdje, a za detalje slobodno nam se obratite.

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJABROJ SATI
Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata130
Gerontodomaćica160
Njegovatelj/ica500
Voditelj poljoprivrednog gospodarstva120
Voditelj agroturističkog gospodarstva160
Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik162
Parketar125
Monter suhe gradnje125
Polagač keramičkih pločica125
Operater na računalu156
Suradnik na poslovima grafičkog dizajna165
Šivač/ica288
Slastičar160
Kuhar160
Konobar160
Cvjećar/aranžer135
Knjigovođa120
PROGRAMI USAVRŠAVANJABROJ SATI
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata160
STRANI JEZICI
Engleski jezik  A1 – C2
Njemački jezik  A1 – C2
Francuski jezik  A1 – C2
Talijanski jezik  A1 – C2
SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI / PREKVALIFIKACIJA
Komercijalisti
Kuhar/ica
Konobar/ica
Prodavač/ica

Postoji mogućnost organiziranja i drugih programa obrazovanja uz dovoljan broj zainteresiranih polaznika.

Za upis u sve programe potrebno je dostaviti :

1. rodni list
2. svjedodžbu završene škole
(primamo samo fotokopije, mogu biti i starijeg datuma)

Ukoliko program koji je vama potreban nije naveden na našim stranicama, nazovite nas na telefon 044/600500. POU Novska surađuje sa svim okolnim učilištima, te ukoliko mi nemamo program u dogovoru sa drugim učilištem možemo traženi program obavljati u našem ili vašem prostoru.

BROJ RAČUNA ZA PLAĆANJE

HR4023400091829300005 i obavezno prilikom plaćanja navesti poziv na broj:

64 (model) 7730-28926- (OIB polaznika)

NAPOMENA: za uplate u FINI Novska nema provizije.