Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima


Trajanje programa: 350 sati

Uvjeti upisa: Završena minimalno četverogodišnja srednja škola

Nakon uspješno završenog programa osposobljavanja polaznik stječe javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vještina/e koju polaznik usvaja programom:

  1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
  2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
  3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
  4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
  5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
  6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
  7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
  8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
  9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)

provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Opis programa

Ovim programom polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina  potrebnih za sudjelovanje u pripremi  projekta  u skladu s natječajima za dodjelu sredstava za financiranje projekta.  Polaznici će  moći razlikovati vrste EU fondova i programa  Europske unije te identificirati nadležne institucije u Republici Hrvatskoj u cilju  pronalaženja optimalnih izvora financiranja projekta.

Polaznicima će se također omogućiti stjecanje znanja i vještina  potrebnih za sudjelovanje u svim fazama projektnog ciklusa. Polaznici će  moći izrađivati dokumentaciju u svim fazama projektnog ciklusa, odabirati načine komunikacija s dionicima projekta, izrađivati logičku matricu projekta i planirati marketinške aktivnosti u cilju vidljivosti projekta. Uz navedeno, polaznici će moći i izrađivati izvješća za sve faze projektnih aktivnosti .

Polaznicima će se omogućiti i stjecanje znanja i vještina  potrebnih za sudjelovanje u svim fazama provedbe postupka javne nabave. Polaznici će  moći razlikovati postupke javne nabave, poznavati slijed kreiranja dokumentacije u postupcima javne nabave te napraviti plan nabave. Uz navedeno, polaznici će moći raspoređivati  i arhivirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave.