Radionice

Muzej u stripu

Za najavljene grupne posjete muzeju dostupna je radionica čiji je cilj upoznavanje djece, mladih i odraslih sa stalnim postavom Muzejske zavičajne zbirke grada Novske kroz tzv. devetu umjetnost: strip. Posjetitelji će uz stručno vodstvo imati priliku saznati više o novljanskoj povijesti, obraćajući pažnju na predmete koji se nalaze u zbirci i njihovu namjenu. Po završetku obilaska, sudionici će dobiti zadatak da odaberu neke od njima najzanimljivijih predmeta iz zbirke, koje će zatim morati pretočiti u radnju vlastitog kraćeg stripa.

Trajanje radionice: max. 2 sata

Posjet muzeju i radionica su besplatni, no zbog ograničenog prostora potrebna je najava na e-mail kustos@pou-novska.hr ili na broj telefona 044/ 600-500.