Financijski izvještaji i odluke


29. siječnja 2024.

30. siječnja 2023.

28. siječnja 2022.

28. siječnja 2021.

30. siječnja 2020.

Pučko – referentna stranica 2019.g.
PUČKO 01.01.-31.12.2019.
BILJEŠKE 31.12.2019.

30. siječnja 2019.
Pučko – referentna stranica 2018.g.
PUČKO 01.01.-31.12.2018.
BILJEŠKE 31.12.2018.

30. siječnja 2018.
BILJEŠKE – 2017

30. siječnja 2018.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IDACIMA – 2017

30. siječnja 2018.
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – 2017

30. siječnja 2018.
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – 2017

30. siječnja 2018.
BILANCA – 2017

30. siječnja 2018.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA-2017

30. siječnja 2018.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – 2017

30. siječnja 2017.
BILJEŠKE-2016

30. siječnja 2017.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA, RASHODIMA, PRIMITCIMA I IZDACIMA – 2016

30. siječnja 2017.
BILANCA – 2016

30. siječnja 2017.
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – 2016

30. siječnja 2017.
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA -2016

30. siječnja 2017.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA -2016

30. siječnja 2017.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBAVEZA -2016

30. prosinca 2016.
Odluka o usvajanju Proračuna i financijskog plana POU Novska za 2017. godinu.

5. veljače 2016.
Bilješke – 2015

5. veljače 2016.
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – 2015

5. veljače 2016.
Primljeni krediti i zajmovi te otplate – 2015

5. veljače 2016.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

5. veljače 2016.
Izvještaj o obvezama – 2015

5. veljače 2016.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – 2015

5. veljače 2016.
Bilanca – 2015

5. veljače 2016.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – 2015

28.12.2015.
Odluka o usvajanju Proračuna i financijskog plana POU Novska za 2016. godinu.

28.12.2015.
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna i financijskog plana POU Novska za 2015
.

BILANCA 2014 g.

BILJEŠKE 2014 g.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2014 g.

IZVJEŠTAJ_O_PRIHODIMA_I_RASHODIMA_PRIMICIMA_I_IZDACIMA 2014 g.

IZVJEŠTAJ_O_PROMJENAMA_U_ VRIJEDNOSTI_I_OBUJMU_IMOVINE_I_OBAVEZA 2014 g.

IZVJEŠTAJ_PRORAČUNA_PRORAČUNSKIH_I_IZVANPRORAČUNSKIH_KORISNIKA 2014 g.