Upravno vijeće


UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA NOVSKA

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo :

Pučko otvoreno učilište Novska u svom upravnom vijeću ima:
1. predstavnika osnivača Grada Novske,  Željko Gašparović, predsjednik
2. predstavnika osnivača Grada Novske,  Višnja Kamber
3. predstavnik radnika, Dominik Mitrović

Članovi upravnog odbora ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište Novska kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona

POZIVI SJEDNICA

ZAKLJUČCI SJEDNICA