Dokumenti, javna nabava


SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2015

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2016

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2017

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2019

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

17. prosinca 2015.
Procedura naplate prihoda

UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA NOVSKA

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo :

Pučko otvoreno učilište Novska u svom upravnom vijeću ima:
1. predstavnika osnivača Grada Novske,  Željko Gašparović, predsjednik
2. predstavnika osnivača Grada Novske,  Višnja Kamber
3. predstavnik radnika, Dominik Mitrović

Članovi upravnog odbora ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište Novska kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona

STATUT PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA NOVSKA

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PLAN NABAVE

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2. siječnja 2019.
Plan nabave za 2019. godinu

2. siječnja 2018.
Plan nabave za 2018. godinu

30. studeni 2017.
Izmjene Plana nabave za  2017. godinu

05. siječnja 2017.
Plan nabave za 2017. godinu

05. siječnja 2016.
Plan nabave za 2016. godinu

05. siječnja 2015.
Plan nabave za 2015. godinu

02. siječnja 2014.
Plan nabave za 2014. godinu.