Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje

Trajanje programa: 125 sati

Uvjeti upisa: Završena minimalno četverogodišnja srednja škola

Nakon uspješno završenog programa osposobljavanja polaznik stječe javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vještina/e koju polaznik usvaja programom:

1. predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada

2. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva

3. predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada

4. primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

5. kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima

6. primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima

7. doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala

8. zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima

9. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju.

Opis programa

Ovim programom polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu koncepata društveno odgovornog poslovanja u cilju unapređenja poslovnih procesa i razvoja poslovanja radi povećanja konkurentnosti. Polaznici će moći povezati obilježja društveno odgovornog poslovanja s globalnim ciljevima održivog razvoja kako bi ostvarili pozitivan učinak na društvo i okoliš temeljen na etičkom ponašanju.

Polaznicima će se omogućiti i stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu modela cirkularne ekonomije u poslovanju u cilju unapređenja poslovnih procesa i razvoja radi povećanja konkurentnosti. Polaznici će moći povezati zelenu i digitalnu tranziciju i regionalnu konkurentnost u cilju provedbe europskog zelenog plana. Analizirati će važnost globalizacije i proces brendiranja u cilju prepoznavanja i jačanja konkurentnosti Republike Hrvatske. Kroz ovaj program polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu ergonomskih načela u uredskom poslovanju te racionalno korištenje uredskog materijala i pravilno zbrinjavanje uredskog otpada. Polaznici će moći ergonomski oblikovati radno mjesto s ciljem sigurnijeg rada vodeći brigu o zdravlju. Također, polaznici će primijeniti ispravan način sjedenja, pravilno osvjetljenje prostorije, ispravno korištenje tipkovnice te vježbe rasterećenja pri radu s računalom.