Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik

Ekološka poljoprivreda je poseban sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu.

Obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda.

Uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću pri­rod­nih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja.

Program ekološkog poljoprivrednog gospodarstvenika vas osposobljava za sve navedeno.

Za upis je dovoljna završena osnovna škola i navršenih 18 godina.

Potrebni dokumenti :
1.  rodni list
2.  svjedodžba zadnjeg završenog razreda