Voditelj agroturističkog gospodarstva

Opći cilj osposobljavanja za voditelja agroturističkog gospodarstva je stručno usavršavanje davatelja usluga u području agroturizma te unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu.

Trajanje osposobljavanja
Cijena 1990 kn plativo u 3 rate.