Voditelj/ica agroturističkog gospodarstva

Opći cilj osposobljavanja za voditelja agroturističkog gospodarstva je stručno usavršavanje davatelja usluga u području agroturizma te unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu.