Ministarstvo gospodarstva je objavilo program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2017.”

Polaznici koji su sami platili školarinu i završili prekvalifikaciju za zanimanja kuhar i konobar u 2016. i 2017. godini mogu se javiti na pozivni natječaj za povrat školarine.

Više na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:
http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Za eventualna pitanja, slobodno kontaktirajte POU Novska na tel 044 600 500.

Comments are closed.