Pučko otvoreno učilište Novska provelo je edukaciju o održivoj uporabi pesticida

Predavanje o održivoj uporabi pesticida
Predavanje o održivoj uporabi pesticida

Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji ili održavanju okućnica.

Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Nakon položenog ispita, POU Novska izdaje Potvrde koje polaznici edukacije koriste kod kupovanja pesticida.

Temeljem Potvrde, Ministarstvo poljoprivrede izdaje Iskaznice za profesionalne korisnike pesticida, koje traju pet godina.