Otvorena izložba “Arheološka baština novljanskog kraja”


Brončano zvono na kojemu su uglatom glagoljicom ispisane riječi „Marija Mati Božja“ važan je trag iz povijesti Novske, izloženo je na izložbi „Arheološka baština novljanskog kraja“. Izložba je otvorena u Galeriji Pučkog otvorenog učilišta Novska.

IZLOŽBA: Zvono
IZLOŽBA: Zvono

Zvono je pronađeno prilikom sveobuhvatnih unutarnjih i vanjskih radova na župnoj crkvi sv. Luke Evanđeliste, pored jednog od pronađenih kosturnih ostataka.

Tijekom zemljanih iskopa pronađeni su grobni ostaci, a u ukupne 94 kosturne rake na lokalitetu prostora crkve i izvan zidova, fragmenti keramike, metalne kopče pronađeno je i malo zvonce, na kojemu su u procesu restauracije otkrivene glagoljicom urezane riječi.

Pažljivim arheološkim iskapanjima pronađeno je i više temelja građenih kamenom i ciglom, iz nekoliko vremenskih razdoblja i stoljeća.

Izloženim predmetima prikazana je dosadašnja pronađena arheološka baština na području Novske, a prema riječima kustosa Ivana Drnića, djelatnika arheološkog muzeja Grada Zagreba, nalazi potiču još iz brončanog doba. Istraživanja se nastavljaju na više lokacija, a ostaci govore o postojanju života na novljanskom području dublje u povijest nego što se do sada smatralo. Prema pronađenim predmetima i iz Lasinjske kulture, pronađenih na lokaciji Kozarice – Kornjaš.

Izložba je realizirana u suradnji POU NovskaArheološkog muzeja ZagrebGradskog ureda za kulturu Grada ZagrebaMuzeja MoslavinaCentra za antropološka istraživanja HAZU.

admin Author