Tečaj eng. jezika 4. stupanj

engleskijezikPučko otvoreno učilište Novska organizira tečaj engleskog jezika – 4. stupanj u suradnji sa školom “Svjetski jezici Zagreb”. Pozivamo sve polaznike koji su završili 3. stupanj engleskog i sve nove zainteresirane koji imaju predzanje engleskog jezika s kojim mogu slušati 4. stupanj. Nastava će započeti 12. listopada 2009. godine, a cijena je 1.750 kuna, plativo u 4 rate. Nakon uspješno završenog tečaja, polaznici dobivaju Svjedodžbu koju većina fakulteta priznaje kao položen ispit iz engleskog jezika.

admin Author