Dokumenti, javna nabava, natječaji

STATUT PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA NOVSKA

POU Novska – STATUT

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2015

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2016

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa – 2017

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo :

Pučko otvoreno učilište Novska u svom upravnom vijeću ima:
1. predstavnika osnivača Grada Novske,  Željko Gašparović, predsjednik
2. predstavnika osnivača Grada Novske,  Višnja Kamber
3. predstavnik radnika, Vlado Vrbanić

Članovi upravnog odbora ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište Novska kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

16. prosinca 2015.
Odluka o izmjeni statuta POU Novska

3. kolovoza 2015.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju solarne elektrane

28. srpnja 2015.
Poziv za dostavu ponuda za izgradnju solarne elektrane

28. srpnja 2015.
Odluka o poništenu nabave bagatelne vrijednosti

J A V N A   N A B A V A

30. studeni 2017.
Izmjene Plana nabave za  2017. godinu

05. siječnja 2017.
Plan nabave za 2017. godinu

05. siječnja 2016.
Plan nabave za 2016. godinu

05. siječnja 2015.
Plan nabave za 2015. godinu

02. siječnja 2014.
Plan nabave za 2014. godinu.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

17. prosinca 2015.
Procedura naplate prihoda