OBRAZOVANJE

Pučko otvoreno učilište Novska u svojoj ponudi ima razne programe doškolavanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja. Sve osnovne informacije o programima možete vidjeti ovdje, a za detalje slobodno nam se obratite.

Komercijalist /ica
Kuhar /ica

Konobar /ica
Prodavač /ica
Njegovatelj /ica
Keramičar /ka
Parketar /ka
Monter /ka suhe gradnje

Operater na računalu
Knjigovođa
Voditelj /ica agroturističkog gospodarstva
Voditelj /ica poljoprivrednog gospodarstva

Postoji mogućnost organiziranja i drugih programa obrazovanja uz dovoljan broj zainteresiranih polaznika.

Za upis u sve programe potrebno je dostaviti :

1. domovnicu
2. rodni list
3. svjedodžbu završene škole
(primamo samo fotokopije, mogu biti i starijeg datuma)

Ukoliko program koji je vama potreban nije naveden na našim stranicama, nazovite nas na telefon 044/600500. POU Novska surađuje sa svim okolnim učilištima, te ukoliko mi nemamo program u dogovoru sa drugim učilištem možemo traženi program obavljati u našem ili vašem prostoru.

BROJ RAČUNA ZA PLAĆANJE

HR4023400091829300005 i obavezno prilikom plaćanja navesti poziv na broj:

64 (model) 7730-28926- (OIB polaznika)

NAPOMENA: za uplate u FINI Novska nema provizije.