Koncert klape “Vokalisti Salone”

SRIJEDA, 13. OŽUJKA U 19 SATI. *koncert će biti fotografiran u promotivne svrhe Kao jedinstvena pjevačka skupina koja njeguje bašćinske muzikološke korijene i posebnosti mediteranskog podneblja ovaj ansambl je spašavao od zaborava niz dragocjenih pučkih napjeva i crkvenih popijevki. Koncertni program ” Vokalista” obuhvaća, dakako, i kompozicije suvremenih skladatelja duhovnog i svjetovnog karaktera skladane na […]