Izobrazba o održivoj uporabi pesticida 4.3. u 17 sati.

PLAKAT: Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

Pučko otvoreno učilište Novska organizira OSNOVNU I DOPUNSKU IZOBRAZBU O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA 4. ožujka u 17 sati u kino dvorani.

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014 I 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.

TRAJANJE PROGRAMA:

  • Osnovna izobrazba: 15 sati
  • Dopunska izobrazba: 5 sati

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika svjedodžbe završnog razreda
  • Preslika postojeće iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

CIJENA:

  • Osnovna izobrazba: 380 kn (edukacija + ispit + iskaznica)
  • Dopunska izobrazba: 200 kn (edukacija + ispit + iskaznica)

INFORMACIJE I PRIJAVE:

POU Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Novska
Tel: 044/600-500

Termin edukacije će se objaviti naknadno čim se skupi dovoljan broj polaznika.

admin Author