Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida 5.5. u 17 sati.


Pučko otvoreno učilište Novska organizira DOPUNSKU IZOBRAZBU O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA 5. svibnja u 17 sati u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Novska.

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014 I 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.

TRAJANJE PROGRAMA:

  • Dopunska izobrazba: 5 sati

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika postojeće iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

CIJENA:

  • Dopunska izobrazba: 200 kn (edukacija + ispit + iskaznica)

INFORMACIJE I PRIJAVE:

POU Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Novska
Tel: 044/600-500 Miroslav Perošević, dipl.oec.
Email: mperosevic@gmail.com

.

admin Author