Predstava “Tvorničke postavke”


Predstava “Tvorničke postavke”

U ponedjeljak, 17.04.2023. u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Novska održana je predstava “Tvorničke postavke” u kojoj su igrali, Ana Begić Tahiri, Amar Bukvić, Iva Jerković I Ivan Čuić.