Prekogranična suradnja POU Novska

U Mostaru je održana svečanost uručivanja ugovora o financiranju u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, a ugovore je korisnicima uručio hrvatski ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Šime Erlić. Čitaj dalje...