VISOKA ŠKOLA U NOVSKOJ

Grad Novska pokreće obrazovanje za poduzetništvo na Visokoškolskoj razini u suradnji s Visokom školom za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb (u daljnjem tekstu Visoka škola). Temeljem dosadašnjih pregovora, osigurali smo posebni status i cijenu svim polaznicima specijalističkog diplomskog studija „Management malih i srednjih poduzeća“ u iznosu od 12.000,00 Kuna/godišnje (standardna cijena je 28.500,00 kuna). Sukladno interesu za upis na specijalistički stručni studij (koji počinje 2. ožujaka  2015. godine), Grad Novska razmatra i mogućnost dodatnog subvencioniranja školarine svim polaznicima koji iskažu interes i upišu specijalistički studij do 30.01.2015. godine. Stoga upućujemo

P O Z I V ZA ISKAZ INTERESA ZA UPIS SPECIJALISTIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA „Management malih i srednjih poduzeća“

Specijalistički studij (od 2. ožujka 2015)

Management malih i srednjih poduzeća

 • ECTS bodovi: 120
 • Trajanje: 4 semestra
 • Stručni naziv: Stručni specijalist ekonomije
 • Način izvođenja studija: redovni i studij uz rad (izvanredni studij u kombinaciji s metodom učenja na daljinu – online nastava).
 • Studijski programi imaju dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i usklađen je s Bolonjskom deklaracijom.
 • Nastavnici su priznati znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse

U svrhu povećanja pristupa obrazovnim sadržajima svim studentima te kvalitete obrazovanja za vrijeme studiranja a naročito izvanrednim studentima, Visoka škola omogućava i učenje na daljinu u obliku elektronske nastave koristeći metodologiju online sustava (u daljnjem tekstu online nastava) kao novi fleksibilniji pristup obrazovanju za sve studente specijalističkog studija Management malih i srednjih poduzeća. Ovakav pristup obrazovanju temelji se na novoj metodi poučavanja korištenjem velikog potencijala informacijske i komunikacijske tehnologije. U tom kontekstu, studentima koji nisu u mogućnosti redovito pohađati nastavu, omogućava se i učenje na daljinu (online nastava) kao dopuna klasičnom načinu pohađanja nastave. Mogućnost učenja na daljinu (online nastava) studentima pruža:

 • fleksibilnost u dizajniranju rasporeda kada i gdje učiti do 70% nastavne satnice,
 • pristup nastavnim materijalima i nastavnicima/mentorima 24/7/365
 • obrazovanje uz rad puno radno vrijeme na bilo kojoj lokaciji,
 • povećanje mogućnosti korištenja obrazovnih sadržaja, uštedu vremena u odnosu na tradicionalni način obrazovanja.

Ponudom obrazovnih on-line nastavnih mogućnosti primjenjivih za nacionalnu, regionalnu i globalnu populaciju koja želi fleksibilnost u obrazovnom procesu, Visoka škola podiže akademsku, istraživačku i inovacijsku izvrsnost, te društvenu uključenost.  To će postići kontinuiranim fokusom na: kvalitetu nastavnog plana i programa, znanstveno-stručna istraživanja obrazovanja za poduzetništvo, inovativnim i učinkovitim načinom poučavanja i komunikaciji sa studentima te izvrsnim uslugama korisnicima naših obrazovnih programa.

Molimo sve zainteresirane polaznike programa „Management malih i srednjih poduzeća“ da se do 15. siječnja  2015. godine jave osobno u Gradsku upravu Grada Novske ili na telefon 091/2444-782 zamjeniku gradonačelnika Vedranu Mihaljeviću.

Ukoliko se javi dovoljan broj zainteresiranih polaznika, predavanja bi počela 02. ožujka 2015. godine u Gradu Novska.

Napominjemo da planiramo i upis u stručni studij Ekonomije poduzetništva za akademsku 2015/2016. godinu.

 • ECTS bodovi: 180
 • Trajanje: 6 semestara,
 • Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije bacc.oec.,
 • Način izvođenja studija: redovni i studij uz rad (izvanredni studij u kombinaciji s metodom učenja na daljinu – online nastava),
 • Studijski programi usklađeni s Bolonjskom deklaracijom,
 • Nastavnici su priznati znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse,
 • Nastava se odvija u manjim grupama,
 • Studentski poduzetnički inkubator u kojem studenti osnivaju stvarna poduzeća,
 • Za sve pristupnike koji nemaju dovoljno predznanja iz područja matematike, računovodstva, informatike (ECDL), hrvatskog i engleskog jezika i književnosti organiziramo seminare za lakše praćenje nastavnog programa, bez naknade.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA – VISOKA SKOLA U NOVSKOJ

admin Author